Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Belastingdienst

Belastingvoordeel door investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u een belastingvoordeel krijgen. Deze regeling heet willekeurige afschrijving voor milieu-investeringenExternal link (Vamil). U mag in een willekeurig jaar een willekeurig percentage afschrijven. Hiermee kunt u een liquiditeit- of rentevoordeel behalen. Voor afschrijving komen in aanmerking:

  • aanschafkosten;
  • voortbrengkosten: dat zijn de kosten die u maakt wanneer uw onderneming het bedrijfsmiddel zelf produceert;
  • aanpassingskosten en/of aanschaf nieuwe onderdelen.

U kunt Vamil toepassen naast de MIA-regelingExternal link.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • Het bedrijfsmiddel komt voor op de milieulijstExternal link.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • U investeert minimaal € 2.500 per jaar.

Desinvesteringsbijtelling

Verkoopt of schenkt u de bedrijfsmiddelen binnen 5 jaar na uw investering? En is de totale waarde meer dan € 2.300? Dan moet u een deel van de aftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtellingExternal link.

Hoe kunt u aanvragen?

U meldtExternal link de investering bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland binnen 3 maanden na aankoop van het bedrijfsmiddel.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Belastingdienst