Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Waddenfonds

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Let op: gesloten

Bent u actief in het waddengebied? Dan kunt u een beroep doen op het Waddenfonds. Het Waddenfonds subsidieert programma's rond de thema's:

  • natuur en water;
  • werelderfgoed, toerisme en recreatie, landschap en cultuurhistorie;
  • landbouw en visserij;
  • lokale innovaties.

Wanneer komt u in aanmerking?

Uw project vindt plaats in het Waddengebied, en past in een van de thema's.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt niet meer aanvragen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven