Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Let op: gesloten

Als ervaren Nederlandse of Vlaamse journalist kunt u met een onderzoeksbeurs een journalistiek project uitvoeren. Ook kunt u deelnemen aan een uitwisselingsproject. U krijgt dan de mogelijkheid 2 maanden te wonen en te werken over de grens.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • Uw onderzoeksonderwerp is maatschappelijk relevant voor Vlaanderen of Nederland.
  • Het gaat om een diepgaand en origineel onderzoek.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt niet meer aanvragen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

088 - 042 44 00

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven