Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV)

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Verhuurt u meer dan 10 huurwoningen met een huurprijs tot en met de liberalisatiegrens? En doet u investeringen in die woningen, zoals bouw, verbouw, sloop of samenvoeging? Dan kunt u in aanmerking komen voor vermindering van de verhuurderheffing.

Wanneer komt u in aanmerking?

Uw investeringen hebben te maken met de:

  • aanpak woningvoorraad in Rotterdam-Zuid;
  • sloop woningen in krimpgebieden (bepaalde gemeenten);
  • transformatie van vastgoed met niet-woonfunctie naar woonfunctie (landelijk).

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt tot 1 juli 2018 een aanvraag indienenExternal link bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Daarna stopt de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV)External link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland