Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Subsidieprogramma COSME

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Het Europese subsidieprogramma Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (COSME) is gericht op het midden- en kleinbedrijf. COSME ondersteunt het mkb onder meer bij:

  • verbeteren van de toegang tot financiering
  • toegang tot markten
  • gunstiger voorwaarden voor start en groei van bedrijven.

Wanneer komt u in aanmerking?

U heeft een midden- of kleinbedrijf.

Hoe kunt u aanvragen?

U vraagt de subsidie aan via de Participant PortalExternal link bij de Europese Commissie.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

088 - 042 44 00

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven