Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bent u producent van duurzame energie? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte of de gecombineerde opwekking van hernieuwbare warmte en elektriciteit, en hernieuwbaar gas. Dit valt onder de regeling Stimulering Duurzame EnergieproductieExternal link (SDE+). Categorieën energie die in aanmerking komen, zijn: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en dijk), wind op zee en zon.

Wanneer komt u in aanmerking?

Alleen de goedkoopste vormen van duurzame energie komen voor subsidie in aanmerking. Voor de verschillende vormen van duurzame energieproductie gelden verschillende voorwaarden. U moet onder andere een haalbaarheidsstudie indienen. Bij geothermie hebt u een opsporingsvergunningExternal link en een geologisch onderzoek nodig.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt aanvragen tot en met 30 maart 2017 bij RVO.nl. De najaarsronde opent naar verwachting in september/oktober 2017.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland