Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Subsidie scholing en plaatsing oudere werklozen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Let op: gesloten

Neemt u een werknemer in dienst die 50 jaar of ouder was op de eerste dag van zijn WW-uitkering? Dan kunt u voor hem subsidie aanvragen voor scholing. Dit heet een scholingsvoucher.

Of bent u intermediair, zoals een uitzendbureau of een re-integratiebureau? En hebt u een werkzoekende van 50 jaar of ouder begeleid naar een baan? Dan kunt u een plaatsingsfeeExternal link aanvragen.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • De werkzoekende is 50 jaar of ouder op de eerste dag van zijn WW-uitkering.
  • De opleiding van de werknemer duurt maximaal 1 jaar, en leidt tot een erkend diploma of certificaat (ook een EVCExternal link).
  • U neemt de werknemer in dienst voor minimaal 3 maanden. U laat hem ten minste de helft van het aantal uren van zijn WW-uitkering werken, met een minimum van 12 uren.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt alleen nog een vervolgaanvraag voor een plaatsingsfee doen. Dit kan alleen als u al een eerste of tweede plaatsingsfee voor de werknemer hebt ontvangen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven