Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Premiekorting voor werkgevers

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Neemt u of houdt u een arbeidsgehandicapte of een oudere werknemer in dienst? Dan krijgt u tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premieExternal link. Neemt u een werknemer aan uit de doelgroep van de banenafspraak en kan hij niet zelfstandig het minimumloon verdienen? U kunt premiekorting en loonkostensubsidie combineren.

Ontvangen premiekorting eenvoudiger

Het eenvoudiger geworden om voor werkloze jongeren, ouderen en/of arbeidsgehandicapten premiekorting te krijgen. U was tot 1 januari 2018 zelf verantwoordelijk voor het berekenen en verrekenen van de premiekorting via de loonaangifte. Nu keert de Belastingdienst het gehele bedrag in één keer uit na afloop van het jaar. Dit doet de Belastingdienst op basis van uw loonaangiftes van het voorgaande jaar.

De Belastingdienst kijkt niet alleen naar de werkgeverspremies, maar naar de totale loonbelasting die u afdraagt. Ook als klein bedrijf heeft u daardoor eerder recht op de volledige premiekorting.

Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

U kunt u gebruik maken van het lage-inkomensvoordeelExternal link (LIV). Hiermee kunt u werknemers met een inkomen tot 125% van het minimumloon in dienst nemen en houden.

Bereken of uw subsidie krijgt

Met de SubsidiecalculatorExternal link berekent u gratis hoeveel subsidie u kunt krijgen als u bepaalde werknemers in dienst neemt.

Regelhulp

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden:

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U neemt een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst (mobiliteitsbonusExternal link).
  • U neemt een nieuwe werknemer in dienst die onder de doelgroep BanenafspraakExternal link valt.
  • Uw werknemer heeft een doelgroepverklaring van het UWV. Deze vraagt hij aan bij de instantie die de uitkering (heeft) verstrekt.

Hoe kunt u aanvragen?

U past de premiekorting zelf toe bij de aangifte loonheffingenExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven