Eén antwoord van de overheid

Subsidies

OP EFRO Noord-Nederland

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Is uw mkb-bedrijf gevestigd in Noord-Nederland? Dan kunt u subsidie aanvragen voor innovatieve projecten van het Operationeel Programma EFRO voor Noord-Nederland (OP EFRO). OP EFRO is het Europese programma van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De activiteiten worden medegefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven