Eén antwoord van de overheid

Subsidies en regelingen

Subsidie onderhoud, herbestemming of restauratie gebouw

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u eigenaar van een monument of gebouw met een cultuurhistorische waarde? Dan kunt u in aanmerking komen voor een lening of subsidie voor instandhouding (onderhoud), herbestemming of restauratie van uw pand. De hoogte van de bijdrage hangt onder andere af van het type monument.

Instandhouding

De belangrijkste regels voor instandhouding zijn:

  • U bent eigenaar van een rijksbeschermde kerk, molen, fabriek of ander rijksmonument dat niet bestemd is als woonhuis. Of van een archeologisch monument of een groen monument.
  • Het gaat om sober en doelmatig onderhoud over 6 jaar op basis van een instandhoudingsplan.

Herbestemming

Voor herbestemming van monumenten en gebouwen met een cultuurhistorische waarde als kerken, industriegebouwen, scholen, boerenschuren, kloosters en kastelen kunt u subsidie aanvragen met de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten.

Restauratie en energiebesparing

Voor restauratie van niet-woonhuismonumenten, zoals fabrieken en kerken, kunt u een lening tegen lage rente aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds. Per 1 juni 2017 kunt u als eigenaar van een woonhuis één lening aanvragen voor restauratie en energiebesparende maatregelen. Met de RestauratieWijzerExternal link krijgt u een overzicht van alle stappen voor een restauratie.

Wanneer komt u in aanmerking?

De voorwaarden verschillen per monument en regeling.

Hoe kunt u aanvragen?

InstandhoudingssubsidieExternal link kunt u jaarlijks aanvragen van 1 februari tot en met 31 maart. HerbestemmingssubsidieExternal link jaarlijks van 1 oktober tot en met 30 november. U vraagt aan via Monumenten.nl.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven