Eén antwoord van de overheid

Subsidies

MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Wilt u als mkb-bedrijf aansluiten bij innovatie-activiteiten binnen de topsectoren? Of wilt u als Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) innovatie stimuleren? Dan kunt u in aanmerking komen voor de regeling MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT). U kunt gebruik maken van verschillende nationale en regionale instrumenten, zoals adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en TKI-netwerkactiviteiten.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U hebt een mkb-bedrijf, een samenwerkingsverband van mkb-bedrijven of een TKI.
  • Uw bedrijf valt onder één van de topsectoren.
  • U dient als mkb-ondernemer maar één aanvraag in per openstellingsperiode.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt geen aanvraag meer indienen. De MIT-regeling is geslotenExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland