Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan komt u in aanmerking voor milieu-investeringsaftrekExternal link (MIA). U kunt tot 36% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst aanvullend op de reguliere afschrijving. De aftrek geldt voor:

  • aanschafkosten;
  • voortbrengkosten (de kosten die u maakt wanneer uw onderneming het bedrijfsmiddel zelf produceert);
  • aanpassingskosten en/of aankoop van nieuwe onderdelen;
  • kosten voor milieuadviezen (alleen voor mkb-bedrijven).

U kunt MIA toepassen naast de Vamil-regelingExternal link.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd en belastingplichtig.
  • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijstExternal link.
  • U investeert minimaal € 2.500 per jaar.

Desinvesteringsbijtelling

Verkoopt of schenkt u de bedrijfsmiddelen binnen 5 jaar na uw investering? En is de totale waarde meer dan € 2.300? Dan moet u een deel van de aftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtellingExternal link.

Hoe kunt u aanvragen?

U meldtExternal link de investering bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland binnen 3 maanden na aankoop van het bedrijfsmiddel. Vraag hiervoor op tijd eHerkenningExternal link aan.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland