Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Horizon 2020

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Is uw bedrijf of kennisinstelling in internationaal verband bezig met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie? Dan kunt u deelnemen aan het Europese programma Horizon 2020External link. Horizon 2020 is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7). Het programma loopt van 2014 tot 2020 en het budget is € 80 miljard.

In de brochure 'Nederlandse oplossingen voor wereldwijde uitdagingen'External link (pdf) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) leest u hoe Nederlandse topsectoren bijdragen aan Horizon 2020.

Wanneer komt u in aanmerking?

Horizon 2020 bestaat uit 3 pijlers:

  1. Excellente kennisbasisExternal link: voor onderzoekers
  2. Industrieel leiderschapExternal link: investeringen in technologie
  3. Maatschappelijke uitdagingenExternal link: multidisciplinaire aanpak

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt uw projectvoorstellen indienen bij RVO.nl. Team IRIS, het Nationale Contact Punt, helpt u met advies, trainingen en partner searchExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland