Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Horizon 2020

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bent u internationaal bezig met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie? Bijvoorbeeld eco-innovatie, schone energievoorziening, het creëren van werkgelegenheid, nieuwe productietechnieken of een innovatieve samenleving? Dan kunt u meedoen aan het Europese programma Horizon 2020External link en ondersteuning krijgen bij uw projecten.

De Europese Commissie en de Nederlandse overhead willen met Horizon 2020 wetenschap en vernieuwing stimuleren in het bedrijfsleven en in de academische wereld.

Horizon 2020 is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7).

Wanneer komt u in aanmerking?

Organisaties en individuele onderzoekers kunnen meedoen aan Horizon 202. Uw project moet wel passen binnen de onderdelen van het programma. Er zijn subsidies beschikbaar voor:

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt uw projectvoorstellen indienen bij RVO.nl. Team IRIS, het Nationale Contact Punt, helpt u op wegExternal link binnen Horizon 2020. Horizon 2020 heeft voor de periode 2014-2020 een totaalbudget van ongeveer € 80 miljard.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland