Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Horizon 2020

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bent u internationaal bezig met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband? Bijvoorbeeld op het gebied van eco-innovatie, schone energievoorziening, nieuwe productietechnieken of een innovatieve samenleving? Dan kunt u deelnemen aan het Europese programma Horizon 2020External link en ondersteuning krijgen bij uw project.

Wanneer komt u in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor Horizon 2020 moet uw project passen binnen een van de onderdelen van Horizon 2020:

  • Excellente Kennisbasis (niet gericht op specifieke wetenschappen of technologieën)
  • Industrieel Leiderschap
  • Maatschappelijke Uitdagingen

Naast de 3 pijlers bevat Horizon 2020 ook nog 2 horizontale doelen:

  • Wetenschap met en voor de samenleving
  • Excellentie verspreiden en participatie stimuleren

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt uw projectvoorstellen indienen bij RVO.nl. Team IRISExternal link, het Nationale Contact Punt, helpt u op weg binnen Horizon 2020. Horizon 2020 heeft voor de periode 2014-2020 een totaalbudget van ongeveer € 80 miljard.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland