Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Groeifaciliteit

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Met de GroeifaciliteitExternal link kunt u voor uw onderneming makkelijker kapitaal aantrekken. Financiers die risicokapitaal verstrekken aan ondernemingen krijgen een garantstelling. Als de bank of participatiemaatschappij verlies lijdt op de investering, kan hij 50% declareren. De garantie geldt onder meer voor verlies bij verkoop van aandelen, kwijtschelding van een lening of faillissement. De looptijd van de garantie is maximaal 12 jaar.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba, en uw bedrijfsactiviteiten vinden daar plaats.
  • Er zijn voldoende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.

Hoe kunt u aanvragen?

Als ondernemer kunt u terecht bij deelnemende banken of participatiemaatschappijenExternal link. Wilt u als financier deelnemen aan de Groeifaciliteit? Dan neemt u contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland