Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Green Deal

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bent u betrokken bij lokale duurzame projecten die moeilijk van de grond komen? Dan kunt u voorstellen indienen voor een Green DealExternal link. Met de Green Deal helpt de Rijksoverheid burgers, bedrijven en organisaties door bijvoorbeeld belemmeringen weg te nemen.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • Uw initiatief gaat over duurzaam gebruik van grondstoffen, biodiversiteit, water, mobiliteit, energie, klimaat, voedsel, bouw en biobased economy.
  • U speelt zelf een actieve rol bij de uitvoering van uw initiatief.
  • Uw initiatief moet rendabel zijn of kunnen worden.
  • Uw initiatief moet snel resultaat hebben.
  • Uw initiatief moet leiden tot nieuwe economische activiteit(en) of tot besparingen.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt Green Deals aanmeldenExternal link via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland