Eén antwoord van de overheid

Subsidies en regelingen

Green Deal: biobased economy - campusfaciliteiten (Noord-Brabant)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u een rechtspersoon of een samenwerkingsverband van rechtspersonen? En bent u gevestigd in Noord-Brabant? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de provincie voor projecten gericht op het ontwikkelen of doorontwikkelen van campussen. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lening.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de subsidie Green Deal: biobased economy - campusfaciliteitenExternal link digitaal aanvragen met de berichtenbox. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven