Eén antwoord van de overheid

Subsidies

MKB & Technofonds Flevoland

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Bent u mkb of technostarter in Flevoland? Dan kunt u in aanmerking komen voor ondersteuning van het MKB & Technofonds Flevoland. Het MKB & Technofonds Flevoland nemen deel en investeren risicodragend in innovatieve en ambitieuze ondernemingen in de regio Flevoland tot maximaal € 500.000. Participatie vindt plaats in de vorm van aandelenkapitaal en marktconforme geldleningen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven