Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Exporteurspolis

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Exporteert uw bedrijf kapitaalgoederen of diensten? Dan kunt u uw transacties herverzekeren bij de Nederlandse staat met een exporteurspolisExternal link. Hiermee beschermt u zich tegen het risico dat de buitenlandse afnemer niet betaalt. Het gaat om grotere transacties met relatief risicovolle landen.

Naast de Exporteurspolis is er de InvesteringsverzekeringExternal link. Deze dekt politieke risico's bij investeringen in het buitenland, zoals oorlog en onteigening.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • Uw onderneming is gevestigd in Nederland.
  • U exporteert uw goederen of diensten vanuit Nederland.
  • Er is geen schade te verwachten.
  • U voldoet aan verplichtingen in het kader van MVO.

Hoe kunt u aanvragen?

U vraagt de verzekering aan bij Atradius Dutch State BusinessExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven