Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Belastingdienst

Investeert u in energiebesparende technieken? Of in energiebesparende bedrijfsmiddelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrekExternal link (EIA). Deze investeringen zijn dan aftrekbaar van de inkomstenbelastingExternal link of vennootschapsbelastingExternal link. Staat een bedrijfsmiddel op de energielijstExternal link van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)? Dan komt het in aanmerking. U kunt jaarlijks een voorstel indienen voor nieuwe bedrijfsmiddelen.

Voor een aantal sectoren heeft RVO.nl leafletsExternal link gemaakt. Hierin vindt u per sector voor welke energietechnieken de EIA geldt.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • Uw onderneming is belastingplichtig en in Nederland gevestigd.
  • U investeert een minimumbedrag van € 2.500.
  • U hebt de vereiste vergunningen. Welke dit zijn, hangt af van uw investering.
  • Het bedrijfsmiddel is nog niet algemeen gangbaar in Nederland.
  • U maakt niet tegelijk gebruik van de SDE+External link.

Desinvesteringsbijtelling

Verkoopt of schenkt u de bedrijfsmiddelen binnen 5 jaar na uw investering? En is de totale waarde meer dan € 2.300? Dan moet u een deel van de aftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtellingExternal link.

Hoe kunt u aanvragen?

U meldtExternal link de investering bij RVO.nl.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Belastingdienst