Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Belastingdienst

Investeert u in energiebesparende technieken? Of in energiebesparende bedrijfsmiddelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze investeringen zijn dan aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Staat een bedrijfsmiddel op de energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)? Dan komt het in aanmerking. U kunt jaarlijks een voorstel indienen voor nieuwe bedrijfsmiddelen.

Voor een aantal sectoren heeft RVO.nl leaflets gemaakt. Hierin vindt u per sector voor welke energietechnieken de EIA geldt.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • Uw onderneming is belastingplichtig en in Nederland gevestigd.
  • U investeert een minimumbedrag van € 2.500.
  • U hebt de vereiste vergunningen. Welke dit zijn, hangt af van uw investering.
  • Het bedrijfsmiddel is nog niet algemeen gangbaar in Nederland.
  • U maakt niet tegelijk gebruik van de SDE+.

Desinvesteringsbijtelling

Verkoopt of schenkt u de bedrijfsmiddelen binnen 5 jaar na uw investering? En is de totale waarde meer dan € 2.300? Dan moet u een deel van de aftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtelling.

Hoe kunt u aanvragen?

U meldt de investering bij RVO.nl.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Belastingdienst