Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Creative Europe Programma (2014-2020)

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Bent u actief in de audiovisuele en creatieve sector? Het Creative Europe ProgrammaExternal link (2014-2020) is de opvolger van het MEDIA Programma van de Europese Commissie. U kunt subsidie aanvragen voor productie, distributie, vertoning, festivals, markttoegang en training. Ook zijn er subsidies voor publieksbereik en mediawijsheid en voor de ontwikkeling van videogames.

Wanneer komt u in aanmerking?

Uw bedrijf komt uit een van de lidstaten van de Europese Unie. Onder voorwaarden kunnen ook bedrijven uit kandidaat-lidstaten en de Europese Economische Ruimte (EER) meedoen.

Hoe kunt u aanvragen?

In Nederland vertegenwoordigt DutchCulture het Creative Europe Programma. Hier kunt u terecht voor informatie, advies en bemiddeling. Voor de verschillende subsidies gelden verschillende aanvraagtermijnen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven