Eén antwoord van de overheid

Subsidies

CEF Transport

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een project dat het hoofdnetwerk voor vervoer en transport binnen de Europese Unie verbetert? Dan kunt u daarvoor Europese subsidie aanvragen. CEF Transport is bedoeld voor overheden en bedrijfsleven, waaronder Rijk, provincies, gemeenten, havenbedrijven, industriële en logistieke bedrijven en dienstverlenende bedrijven.

Wanneer komt u in aanmerking?

Projecten gericht op het verbeteren en versterken van het TEN-T netwerk kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

U komt in aanmerking voor subsidie als uw project gericht is op de volgende onderwerpen:

  • Oplossen van ontbrekende schakels in het netwerk.
  • Wegnemen van bestaande infrastructurele knelpunten.
  • Beter op elkaar laten aansluiten van de spoorwegnetten en transportdiensten van de lidstaten.
  • Verbeteren van grensoverschrijdende infrastructuur.
  • Verduurzamen en efficiënter maken van transportsystemen.
  • Overschakelen op innovatieve energie-efficiënte transporttechnologieën met een lage koolstofuitstoot.

Hoe kunt u aanvragen?

U vraagt subsidie aanExternal link bij RVO.nl.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven