Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Subsidie bodemsanering bedrijventerreinen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u eigenaar of erfpachter van een bedrijventerrein en wilt u bodemverontreiniging saneren? En is uw bedrijventerrein vóór 1 januari 2008 aangemeld voor de bedrijvenregeling? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de provincie.

Hoe kunt u aanvragen?

Let op: deze subsidie geldt niet in alle provincies.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de subsidie bodemsanering bedrijventerreinen digitaal aanvragen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

088 - 042 44 00

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven