Eén antwoord van de overheid

Stappenplan werk uitbesteden

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Besteedt u werk uit aan zzp'ers of (onder)aannemers? Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden. Werkt u met buitenlandse arbeidskrachten, dan hebt u een aantal extra verplichtingen. Ook deze leest u hier.

Werk uitbesteden

1. Controleer de identiteit van uw arbeidskrachten

U moet de identiteit controlerenExternal link van alle arbeidskrachten aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Dit geldt ook voor zzp'ers of werknemers van (onder)aannemers aan wie u werk uitbesteedt.

2. Voorkom aansprakelijkheid voor loonheffingen

De Belastingdienst kan u aansprakelijk stellenExternal link voor de loonheffingen die uw (onder)aannemer moet betalen. U kunt dit onder andere voorkomen door hem te vragen een g-rekening af te sluiten.

Let op: Werkt u met een (onder)aannemer met het SNA-keurmerkExternal link? Dan loopt u minder risico op claims van de Belastingdienst.

3. Ga na of er sprake is van een dienstbetrekking

Besteedt u werk uit aan een Nederlandse of buitenlandse zzp'er, dan moet u nagaan of er geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Hiervoor kunt u de zzp'er vragen om een (model)overeenkomstExternal link.

4. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden

Als werkgever moet u zorgen voor een gezonde en veilige werkplekExternal link voor al uw personeel. Dit geldt ook als u werk uitbesteedt aan zzp'ers of personeel van een (onder)aannemer.

5. Bepaal de werktijden en rusttijden

In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang uw werknemers per dag en per week mogen werkenExternal link en wanneer zij recht hebben op pauze. Deze wet geldt ook voor de arbeidskrachten van uw (onder)aannemer en in bepaalde gevallen voor zzp'ers.

6. Zorg dat alle arbeidskrachten minimaal het minimumloon ontvangen

Iedere werknemer heeft recht op het wettelijk minimum(jeugd)loonExternal link en vakantiebijslag. Ook als u werk uitbesteedt aan werknemers van een (onder)aannemer, bent u er verantwoordelijk voor dat zij minimaal het minimumloon ontvangen.

7. Betaal btw of trek dit als voorbelasting af

De (onder)aannemer of zzp'er aan wie u werk uitbesteedt, brengt hiervoor btw in rekening. Dit kunt u aftrekken als voorbelastingExternal link. In sommige branches is de onderaannemer verplicht de btw naar u te verleggen. Dat geldt ook als u werk uitbesteedt aan een buitenlandse ondernemer.

Werk uitbesteden aan buitenlandse arbeidskrachten

1. Werf eerst personeel in Nederland en de EER

U bent verplicht eerst personeel te werven in Nederland, de Europese Economische RuimteExternal link (EER) en Zwitserland. Alleen als u daar geen geschikt personeel kunt vinden, mag u ook werven in andere landenExternal link.

2. Ga na of er een tewerkstellingsvergunning nodig is

Als u werk uitbesteedt aan buitenlandse arbeidskrachten, moet u nagaan of zij een tewerkstellingsvergunningExternal link (TWV) nodig hebben. De (onder)aannemer moet die voor hen aanvragen; voor zzp'ers moet u dat zelf doen.

3. Controleer de A1/(E)101-verklaring

Buitenlandse arbeidskrachten kunnen in sommige gevallen sociaal verzekerd blijven in het buitenland. U hoeft dan geen sociale premies voor hen af te dragen. Om hier zekerheid over te hebben kunt u uw (onder)aannemer vragen om een A1/(E)101-verklaringExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

14 088