Eén antwoord van de overheid

Stappenplan bed & breakfast starten

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Waar krijgt u mee te maken als u een bed & breakfast wilt starten? In Nederland zijn er voor bed & breakfasts (nog) geen landelijke wetten en regels. Iedere gemeente heeft haar eigen beleid op het gebied van bed & breakfasts. Met behulp van dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden.

Het stappenplan is een richtlijn. Overleg met uw gemeente over de volgorde van de stappen. Het is mogelijk dat u nog andere verplichtingen heeft.

1. Bekijk het bestemmingsplan en kies uw bedrijfslocatie

De vestiging van uw bed & breakfast moet passen in het bestemmingsplanExternal link van uw gemeente. Zo niet, dan kunt u vragen om een wijziging van het bestemmingsplan of om een omgevingsvergunning.

2. Vraag een omgevingsvergunning voor bouwen aan

Gaat u bouwen, verbouwen of renoveren? Dan hebt u meestal van uw gemeente een omgevingsvergunning voor bouwenExternal link nodig. Gaat u slopen? Dan is het mogelijk dat u een sloopmeldingExternal link moet doen. Als uw gebouw een monumentExternal link is, gelden andere regels voor verbouwen en slopen.

3. Doe een gebruiksmelding of vraag een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik van uw pand aan

Als u nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen, heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het brandveilig gebruik van uw pandExternal link. Dit vraagt u aan bij uw gemeente. In andere gevallen doet u een gebruiksmelding.

4. Doe een melding milieubeheer

Als u een bed & breakfast start, heeft u te maken met milieuregelsExternal link. Het is niet nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen. U kunt volstaan met een melding van uw bedrijf bij de gemeente.

5. Stel een HACCP-plan op of volg een hygiënecode

Als u eet- en drinkwaren bereidt, moet u over een HACCP-planExternal link beschikken. U mag ook een goedgekeurde hygiënecode volgen.

6. Houd een nachtregister bij

Als u overnachtingen aanbiedt, moet u een doorlopend nachtregisterExternal link bijhouden. De gemeente gebruikt dit register voor de heffing van toeristenbelastingExternal link, die u afdraagt voor het verblijf van toeristen van buiten uw gemeente.

7. Neem legionellapreventiemaatregelen

U moet legionellapreventiemaatregelenExternal link nemen als uw pand volgens het bestemmingsplan een logiesfunctie heeft of als uw pand een woonfunctie heeft en u nachtverblijf verleent aan meer dan 5 personen.

8. Schrijf u in bij de KvK en regel meteen uw aanmelding bij de Belastingdienst

Als u een bed & breakfast bedrijfsmatig gaat exploiteren, moet u deze inschrijven in het HandelsregisterExternal link van de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft zich niet apart aan te melden bij de Belastingdienst.

Mogelijke andere stappen:

9. Vraag een drank- en horecavergunning aan

Verstrekt u in uw bed & breakfast alcoholische dranken tegen betaling? En worden deze in uw bed & breakfast genuttigd? Dan moet u een drank- en horecavergunningExternal link van de gemeente hebben.

10. Vraag een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten aan

Wilt u in uw bed & breakfast een kansspelautomaat plaatsen? Dan is een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaatExternal link van uw gemeente verplicht.

11. Vraag licenties muziekgebruik aan

Als u in het openbaar muziek draait, moet u hiervoor toestemming hebbenExternal link. Buma en Sena regelen deze toestemming door het uitgeven van licenties.

12. Betaal reprorecht

Om kopieën te mogen maken van auteursrechtelijk beschermde werken, moet uw bedrijf een jaarlijkse vaste vergoedingExternal link betalen aan de Stichting Reprorecht.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

14 088