Eén antwoord van de overheid

Zwarte lijsten

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Maak een lijst van personen of bedrijven die niet meer welkom zijn of waar u geen zaken meer mee doet.

Wilt u in uw administratie vastleggen welke klanten niet meer welkom zijn in uw onderneming? Of welke medewerkers van u gestolen hebben? Dan legt u een zwarte lijst aan. Dit is een waarschuwings- of signaleringslijst van personen met wie u (tijdelijk) geen zaken wil doen, of alleen onder voorwaarden.

Voorwaarden zwarte lijst

Gaat u gegevens van klanten of medewerkers vastleggen op een zwarte lijst? Dan moet u zich houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). U mag alleen een zwarte lijst aanleggen als u uw doel niet op een minder ingrijpende manier kunt bereiken. U meldt uw zwarte lijst bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In een openbaar register staan alle goedgekeurde zwarte lijsten. Wilt u deelnemen aan een bestaande zwarte lijst? Dan meldt u dat ook.

Wilt u de persoonsgegevens van uw zwarte lijst delen met andere ondernemers? Dan moet u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een voorafgaand onderzoek aanvragen en een protocol opstellen.

Checklist aanleggen zwarte lijst

Gaat u een zwarte lijst aanleggen? Bekijk dan de checklist (pdf) van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rechten van uw klanten of medewerkers

Staat een klant of medewerker op uw zwarte lijst? Dan bent u verplicht hem daarover te informeren. Hij heeft recht op inzage in zijn persoonsgegevens. Ook kan hij u vragen zijn gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven