Eén antwoord van de overheid

Zwarte lijst aanleggen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Maak een lijst van personen of bedrijven die niet meer welkom zijn of waar u geen zaken meer mee doet.

Wilt u in uw administratie vastleggen van klanten die niet meer welkom zijn in uw onderneming? Of van medewerkers die van u gestolen hebbenExternal link? Dan legt u een zwarte lijst aan. Dit is een waarschuwings- of signaleringslijst van personen met wie u (tijdelijk) geen zaken wilt doen, of alleen onder voorwaarden.

Voorwaarden zwarte lijst

Gaat u gegevens van klanten of medewerkers vastleggen op een zwarte lijst? Dan moet u zich houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)External link. U mag alleen een zwarte lijst aanleggen als u uw doel niet op een minder ingrijpende manier kunt bereiken. U meldt uw zwarte lijstExternal link bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In een openbaar registerExternal link staan alle goedgekeurde zwarte lijsten. Wilt u deelnemen aan een bestaande zwarte lijst? Dan meldt u dat ook.

Wilt u de persoonsgegevens van uw zwarte lijst delen met andere ondernemers? Dan moet u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een voorafgaand onderzoek aanvragen en een protocolExternal link opstellen.

Aanleggen van een zwarte lijst

Gaat u een zwarte lijst aanleggen? Bekijk dan de checklis zwarte lijstExternal link (pdf) van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht van inzage van zwarte lijst

Staat een klant of medewerker op uw zwarte lijst? Dan bent u verplicht hem daarover te informeren. Hij heeft recht op inzageExternal link in zijn persoonsgegevens. Ook kan hij u vragen zijn gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven