Eén antwoord van de overheid

Woonruimte splitsen of samenvoegen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Woonruimte splitsen

Bent u eigenaar van een pand, en wilt u dat in appartementen verhuren? Dan kunt u uw pand laten opdelen in verschillende appartementen. Hiervoor hebt u in bepaalde gevallen een splitsingsvergunning van de gemeente nodig. De voorwaarden verschillen per gemeente. U vindt de voorwaarden in de plaatselijke Huisvestingsverordening. De splitsing in appartementen wordt vastgelegd in een notariële akte.

Woonruimte samenvoegen

Wilt u een bovenwoning en een benedenwoning of 2 naast elkaar gelegen woningen samenvoegen tot één woning? Dan hebt u daar in sommige gemeenten een samenvoegingsvergunning woonruimte voor nodig.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenboxExternal link kunt u de splitsingsvergunning woonruimte digitaal aanvragen bij de gemeente. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven