Eén antwoord van de overheid

Wettelijke vertegenwoordiging aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u als rechtspersoon iemand vertegenwoordigen die niet goed voor zichzelf of zijn financiën kan zorgen? Dan kunt u worden benoemd tot bewindvoerder, curator of mentorExternal link. U neemt dan beslissingen voor de persoon die onder bewind, curatele of mentorschap staat. U vraagt de vertegenwoordiging aanExternal link bij de kantonrechter.

Kwaliteitseisen

Zorgt u als organisatie voor 3 of meer mensen? Dan moet u aan wettelijke kwaliteitseisenExternal link voldoen om benoemd te worden als curator, bewindvoerder of mentor. Zo kijkt de kantonrechter bij uw benoeming of u geschikt bent. Ook de werving, scholing en begeleiding van uw medewerkers wordt gecontroleerd. Een externe accountant moet ieder jaar verklaren dat u aan de kwaliteitseisen voldoet.

Beloning

Voor uw werkzaamheden als wettelijk vertegenwoordiger krijgt u een (wettelijke) beloning. Op basis van het aantal gewerkte uren stelt de kantonrechter een jaarbeloning vast.

Curatele- en bewindregister

In het Centraal Curatele- en bewindregisterExternal link staan uitgesproken curatelen en bewinden.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven