Eén antwoord van de overheid

Werknemersverzekeringen en volksverzekeringen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Nederland kent 2 soorten sociale verzekeringen:

  • werknemersverzekeringen
  • volksverzekeringen

Werknemersverzekeringen en volksverzekeringen zijn sociale verzekeringen tegen inkomensverlies door bijvoorbeeld werkloosheid, ouderdom, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Welke werknemersverzekeringen zijn er?

WerknemersverzekeringenExternal link verzekeren mensen in loondienst tegen het inkomensverlies als ze werkloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Werknemersverzekeringen zijn voor iedere werknemer verplicht. De werknemersverzekeringen zijn:

Er moeten premies worden betaald voor de werknemersverzekeringen. Als werkgever houdt u die premies in op het loon van uw personeel in loondienst. Als werkgever betaalt u deze premies voor de mensen in loondienst aan de Belastingdienst. UWV zorgt voor de uitkering aan de werknemer. U kunt ook eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet of de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, onderdeel WIA).

Welke volksverzekeringen zijn er?

VolksverzekeringenExternal link zijn verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Als u in Nederland inkomen uit werk en woning heeft, betaalt u premie volksverzekeringen.

U heeft inkomen uit werk en woning als u bijvoorbeeld:

  • ondernemer bent
  • freelance werk doet
  • een eigen woning heeft
  • in loondienst werkt

De volksverzekeringen zijn:

Voor de Kinderbijslagwet betaalt u geen premie. De Belastingdienst int de premiesExternal link van de overige volksverzekeringen. Als werkgever houdt u de premie volksverzekering in op het loon van uw werknemer en draagt deze af aan de Belastingdienst. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt voor de uitkering.

Wat zijn de premiepercentages en bedragen?

De premiepercentages werknemersverzekeringenExternal link en volksverzekeringen worden ieder jaar vastgesteld. De bedragen van de sociale verzekeringen worden ieder half jaar opnieuw vastgesteld. De bedragen per 1 januari 2018External link staan op Rijksoverheid.nl. Neemt u een arbeidsgehandicapte, een oudere of een jongere werknemer in dienst? Dan heeft u recht op premiekorting. U draagt dan minder premie werknemersverzekeringen af aan de Belastingdienst.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven