Eén antwoord van de overheid

Werken op hoogte

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Als u of uw werknemers werken op hoogteExternal link moet u maatregelen nemen om valgevaarExternal link te voorkomen.

U moet maatregelen nemen in de volgende situaties:

 • uw medewerkers werken op 2,5 meter of hoger
 • uw medewerkers werken op minder dan 2,5 meter hoogte, maar er zijn wel risico’s om te vallen
 • uw medewerkers werken op een plek die beweegt of kan gaan bewegen waardoor ze kunnen vallen.

Beschermen tegen vallen

Om uw medewerkers tegen valgevaar te beschermen, moet u het volgende doen:
 • een veilige steiger, stelling, bordes, werkvloer gebruiken
 • hekken en leuningen plaatsen
 • openingen in de vloeren en wanden beveiligen
 • als u deze maatregelen niet kunt nemen dan moet u vangnetten plaatsen, veiligheidsgordels en vallijnen gebruiken
Met hulp van uw risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) weet u welke oplossing het beste past in een bepaalde situatie.

Trappen en ladders vermijden

Het gebruik van trappen en ladders moet u zoveel mogelijk voorkomen. Ladders zijn vooral bedoeld om op de werkplek te komen, niet om als werkplek te gebruiken. Als uw medewerkers wel trappen en ladders gebruiken, moet u hierop letten:

 • Medewerkers moeten altijd goede steun en grip hebben
 • de ladder moet recht staan
 • de ladder moet op een stevige ondergrond staan die niet beweegt
 • rolbare ladders moeten vaststaan voordat een medewerker de ladder gebruikt
 • ladders naar een andere verdieping moeten minimaal een meter uitsteken boven die verdieping
 • Medewerkers moeten hangladders stevig vastmaken, zodat ze niet verschuiven of heen en weer zwaaien

Klimmaterieel moet u regelmatig laten keuren. Bij werken op hoogte van 2,5 meter of hoger mag de medewerker geen ladder meer gebruiken.

Veilig werken in een hijs- of hefmachine

Werken uw medewerkers in een hijs- of hefmachine met een werkbak? Dan moeten zij veilig kunnen werken. Hiervoor moet u het volgende doen:

 • de machine is bedoeld voor personen, niet voor goederen
 • de machine moet aan veiligheidseisen voldoen, u ziet dat aan de CE-markering
 • u moet de medewerker vertellen over hoe ze de machine veilig gebruiken
 • u moet erop letten dat medewerkers de machine goed gebruiken

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven