Eén antwoord van de overheid

Werken op hoogte

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Als u of uw werknemers werken op hoogteExternal link moet u maatregelen nemen om valgevaarExternal link te voorkomen. U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van een hoogwerker of (rol)steiger of hekwerken en leuningen aanbrengen. In sommige gevallen mag u volstaan met veiligheidsnetten of harnasgordels met lijnen.

Trappen en ladders

Het gebruik van trappen en laddersExternal link moet u zoveel mogelijk vermijden. Ladders zijn vooral bedoeld om op de werkplek te komen, niet om als werkplek te gebruiken. Klimmaterieel moet u periodiek laten keurenExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven