Eén antwoord van de overheid

Werken met hijs- en hefwerktuigen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Werken uw medewerkers met hijs- en hefwerktuigen? Dan moet u voldoen aan de eisen van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Hierin staat onder andere:

  • U moet hijs- en hefwerktuigen voor het eerste gebruik, en daarna jaarlijks, laten keurenExternal link.
  • U bewaart de bewijzen van goedkeuring op de arbeidsplaats.
  • Uw personeel moet voldoende deskundigExternal link zijn. Bedienen zij mobiele hijskranen en torenkranen met een capaciteit van 10 tonmeter of meer? Dan hebben zij een certificaat van vakbekwaamheidExternal link nodig. Voor buitenlandse kraanmachinisten kunt u een certificaat of verklaring aanvragenExternal link bij de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT).
  • Hijs- en hefwerktuigen voor goederen mag u niet voor personen gebruiken.
  • Op de werktuigen moet duidelijk staan aangegeven wat de toegelaten bedrijfslast is.
  • Hijs- en hefwerktuigen mogen nooit zwaarder tillen dan de bedrijfslast, behalve bij een beproeving. Dit is een test waaruit blijkt of een hijswerktuig in orde is.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven