Eén antwoord van de overheid

Werken met gevaarlijke stoffen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Gevaarlijke stoffen zijn schadelijk voor mens of milieu, bijvoorbeeld omdat ze explosief, giftig of kankerverwekkend zijn. Kunnen uw werknemers tijdens het werk blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen? Dan moet u maatregelen nemenExternal link om die blootstelling zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. Hierbij moet u de arbeidshygiënische strategieExternal link volgen.

Online tests veilig werken met gevaarlijk stoffen

Bent u goed op de hoogte van veilig werken met gevaarlijke stoffen? Met de online test 'Hoe veilig werk jij?'External link komt u meer te weten over de risico's op uw werkplek. Met de StoffenmanagerExternal link ziet u welke maatregelen u kunt nemen binnen uw bedrijf. Er zijn verschillende branchespecifieke Stoffenmanagers beschikbaar. Inspectie SZW heeft een Zelfinspectie Gevaarlijke stoffenExternal link opgesteld. Hiermee kunt u zelf beoordelen of uw werknemers gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Verontreinigde grond en dieselmotoremissie

Met de CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’External link kunt u uw werknemers instrueren over mogelijke gevaren van werken met verontreinigde grond. DieselmotoremissieExternal link (DME) zijn uitlaatgassen van dieselmotoren, die bestaan uit gassen en roet. Het roet bevat kankerverwekkende stoffen. Om uw werknemers te beschermen moet u een bepaalde volgorde van maatregelen aanhouden.

Houtstof en kwartsstof

Bij zagen, schuren of schaven van hout komt houtstofExternal link vrij. Blootstelling aan houtstof kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Ook kan houtstof explosiegevaar opleveren. Bij het bewerken van kwartshoudend materiaal, zoals zagen van beton en frezen in bouwblokken, komt kwartsstofExternal link vrij. De blootstelling moet onder wettelijke grenswaarde blijven. Voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet u de blootstelling aan houtstof en kwartsstof beoordelen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven