Eén antwoord van de overheid

Welzijnseisen dieren

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Als u dieren houdt, hebt u te maken met welzijnseisenExternal link uit de Wet dieren. De regels verschillen per diersoort. In de meeste gemeenten mag u geen grote hoeveelheden dieren houden. Fokt u dieren, of houdt u dieren als hobby? Dan kunt u bij uw gemeente een ontheffing van dit verbod aanvragen.

Productiedieren

Voor alle productiedieren die u als veehouder houdt, gelden algemene welzijnseisen. Voor kalverenExternal link, varkensExternal link, vleeskuikensExternal link en pelsdierenExternal link (nertsen) gelden nog aparte regels.

Gezelschapsdieren

Fokt of (ver)koopt u bedrijfsmatig gezelschapsdieren, of hebt u een opvang voor gezelschapsdieren? Dan hebt u te maken met regels voor vakbekwaamheid, identificatie, inenting en de minimale afmetingen van dierenverblijven. Deze eisen gelden voor fokkers, tussenhandelaren, dierenspeciaalzaken, dierenasiels of dierenpensions. U moet een uniek bedrijfsnummer (UBN) aanvragenExternal link bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Verkoop gezelschapsdieren

Als u gezelschapsdieren verkoopt:

  • mag u geen dieren verkopen aan kinderen onder de 16 jaar;
  • mag u dieren niet in de etalage van uw winkelruimte zetten;
  • moet u bij de verkoop van dieren schriftelijke voorlichting geven aan de koper.

Fokken van honden

Als u honden fokt, moet u de pups binnen 7 weken na de geboorte laten chippen. Daarna moet u ze binnen 1 week registreren bij een aangewezen databankExternal link. Importeert u honden? Dan moet u ze, ongeacht hun leeftijd, binnen 2 weken registreren.

Import van honden, katten en fretten

Bij import van honden, katten of fretten mag u alleen gebruik maken van een EU-dierenpaspoortExternal link dat door een dierenarts is uitgegeven. Paspoorten zonder identificatie zijn ongeldig. Jonge honden, katten en fretten moeten bij binnenkomst in Nederland een vaccinatie tegen hondsdolheid hebben. De vaccinatie is geldig als het dier deze krijgt bij 12 weken met een wachttijd van 3 weken om het vaccin te laten werken.

Jongen scheiden van ouders

In het Besluit houders van dieren staan minimumleeftijden waarop u jongen van hun ouders mag scheiden. Dit geldt voor honden, katten, konijnen, papegaaiachtigen en diverse soorten apen.

Huisdierenlijst

De Huisdierenlijst (positieflijst 'Niet aangewezen diersoorten’) geeft een overzicht van dieren die u zonder houderijvoorschriften mag houden. Er zijn ook dieren die u onder strenge voorwaarden mag houden en dieren die u niet mag houden, fokken of verhandelen. Op de Positieflijst 'Niet aangewezen diersoorten'External link (huisdierenlijst) staan de dieren die u binnenkort niet meer mag houden. Waarschijnlijk zal dit voorgenomen besluit in de eerste helft van 2018 definitief worden (Huisdierenlijst 2018). Voorlopig blijft nu de huisdierenlijst uit 2015 van krachtExternal link. Een verboden dier dat u al hield, mag blijven tot het overlijdt. U mag er niet meer mee fokken, en u moet het registreren.

Circusdieren

U mag geen wilde zoogdieren gebruiken in uw circus of bij een ander optreden. Ook mag u de dieren niet vervoeren voor dit doel. Er zijn uitzonderingenExternal link zoals optredens in dierentuinen of dolfinaria.

Ontheffingen en vrijstellingen

Op bepaalde verboden en voorschriften kunt u een ontheffing aanvragen bij RVO.nl. Deze ontheffing of vrijstelling krijgt u alleen bij hoge uitzondering. Uw activiteiten mogen de gezondheid of het welzijn van de dieren niet schaden.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Afhankelijk van de soort vrijstelling of ontheffing kunt u deze met de berichtenboxExternal link aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven