Eén antwoord van de overheid

Watervergunning aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Werkt u in oppervlaktewater of met grondwater? Dan moet u dit melden.

Gaat u afvalwater lozen op oppervlaktewateren, grondwater onttrekken, een waterberging aanleggen of water dempen? Of bouwen bij een snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg of dijk? Dan heeft u een watervergunningExternal link nodig.

Watervergunning aanvragen

U kunt de watervergunning digitaal of schriftelijk aanvragen. Ook de melding kunt u digitaal of schriftelijk doen via Omgevingsloket onlineExternal link. U identificeert zich met eHerkenning. U heeft hiervoor een eHerkenningsmiddel met ten minste betrouwbaarheidsniveau 2External link nodig.

Heeft u de watervergunning aangevraagd via Omgevingsloket online? Dan kunt u de afhandeling van uw aanvraag digitaal via de berichtenbox laten lopen. Bij de provincie Noord-Brabant kunt u hiermee ook schadevergoeding aanvragen. Hiervoor vult u bij de aanvraag uw berichtenboxnaam in. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Schadevergoeding aanvragen

Verandert uw vergunning om grondwater te onttrekken of om water te infiltreren? Of wordt deze helemaal of voor een deel ingetrokken? En heeft u hierdoor schade? Dan kunt u schadevergoeding aanvragen bij de provincie.

Bent u eigenaar of gebruiker van grond of een huis? En heeft u schade door de onttrekking of de infiltratie van (grond)water? Als de veroorzaker niet duidelijk is, kunt u schadevergoeding aanvragen bij de provincie.

Ontheffing bermsloot dempen

Gaat u een sloot dempen? Dan moet u hiervoor mogelijk een ontheffing aanvragen. Dit doet u bij:

  • de gemeente als het gaat om het bestemmingsplan
  • de provincie als het gaat om het Wegenreglement of het Waterhuishoudingsplan
  • het waterschap als het gaat om een keur.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de ontheffing bermsloot dempen digitaal aanvragen bij de provincie. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven