Eén antwoord van de overheid

Waterschapsbelasting

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Bent u eigenaar van grond, gebouwen of natuurterrein of gebruikt u een bedrijfsruimte? Dan moet u waterschapsbelasting betalen aan uw waterschapExternal link. De waterschapsbelasting kan uit 3 delen bestaan: een zuiveringsheffing, een verontreinigingsheffing en een watersysteemheffing.

Zuiveringsheffing

U betaalt zuiveringsheffing als u gebruiker bent van een bedrijfsruimte en afvalwater loost op het riool. Het tarief en de mate van vervuiling bepalen de hoogte van de aanslag. Wilt u weten hoeveel u betaalt? Neem dan contact op met uw waterschap.

Verontreinigingsheffing

U betaalt verontreinigingsheffing als u gebruiker bent van een bedrijfsruimte en afvalwater loost op het oppervlaktewater. Het tarief en de mate van vervuiling bepalen de hoogte van de aanslag. Wilt u weten hoeveel u betaalt? Neem dan contact op met uw waterschap.

T-correctie vervuilingswaarde afvalwater

Doet u grote of relatief vuile lozingen? Dan moet u de vervuilingswaarde (laten) meten door het nemen en analyseren van monsters. Het kan zijn dat de vervuilingswaarde groter wordt door de aanwezigheid van biologisch niet-afbreekbare stoffen. Dan kunt u bij uw waterschap een correctie op de uitkomst aanvragen. Door deze T-correctie vallen de vervuilingswaarde en de uiteindelijke heffing lager uit.

Watersysteemheffing

U betaalt watersysteemheffing als u eigenaar bent van grond, gebouwen of natuurterrein. De watersysteemheffing bestaat uit een aanslag gebouwd, aanslag ongebouwd en eventueel een aanslag voor natuur. De WOZ-waardeExternal link bepaalt de hoogte van de aanslag gebouwd. De aanslag ongebouwd en de aanslag natuur zijn gebaseerd op het aantal hectaren van uw land.

Precario

Als u grond van het waterschap wilt gebruiken, kan het zijn dat u daarvoor precarioExternal link moet betalen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven