Eén antwoord van de overheid

Warmte verbruiken tot 100 Kilowatt

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Gebruikt u stadsverwarming of blokverwarmingExternal link voor warm water of om uw bedrijfspand te verwarmen? En gaat het om maximaal 100 Kilowatt? Dan hebt u te maken met regels uit de Warmtewet over:

  • landelijke maximale tarieven;
  • wanneer de warmteleverancier over mag gaan tot afsluiting;
  • wanneer u recht hebt op compensatie bij storing;
  • wat er in de overeenkomst moet staan;
  • uw rechten en plichten bij het meten van uw warmteverbruik.

Geschillencommissie

Hebt u een meningsverschil? Dan kunt u naar een GeschillencommissieExternal link stappen. Alle warmteleveranciers moeten bij zo'n Geschillencommissie aangesloten zijn.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven