Eén antwoord van de overheid

Warenwet

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Produceert, bereidt of verkoopt u levensmiddelen of andere consumentenproducten? Dan moet u zich houden aan de Warenwet. Deze wet geeft algemene regels over volksgezondheid, veiligheid van producten, eerlijkheid van handel en goede voorlichting. De Warenwet geldt voor alle producten die consumenten gebruiken, ook voor levensmiddelen.

Informatie mogelijke risico

Eén van de belangrijkste onderdelen binnen de Warenwet is de Algemene Productveiligheid. De producent is verantwoordelijk voor de veiligheid en voor juiste informatie over de mogelijke risico's.Is de producent buiten de Europese Unie (EU) gevestigd, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de importeur en distributeur. Zij moeten er dan voor zorgen dat producten zijn voorzien van de juiste informatie.

Aanvullende eisen

Naast de Algemene Productveiligheid gelden er voor sommige goederen aanvullende eisen voor de informatie op het etiket.

Controle en maatregelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of de regels van veiligheid worden nageleefd en kan maatregelen nemen. Hiervoor bestaat het interventiebeleid. De NVWA kan bijvoorbeeld waarschuwingen en boetes geven of goederen uit de handel nemen als er een directe risico is voor de volksgezondheid.

Toelating nieuwe voedingsmiddelen

Gaat u een nieuw voedingsmiddel op de Europese markt brengen? Dan moet u hiervoor toestemming vragen aan de Europese Commissie en aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) toetst de veiligheid van de nieuwe voedingsmiddelen.

Overtreedt u de Warenwet?

Dan kan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maatregelen nemen. Dit noemt de NVWA interventies. De NVWA kan bijvoorbeeld een waarschuwing geven of een boete opleggen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven