Eén antwoord van de overheid

Wapens en munitie bezitten of verhandelen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

In Nederland is het bezit van alle vuurwapens en niet-vuurwapens verbodenExternal link. Niet-vuurwapens zijn onder andere diverse messen, nepwapens, realistisch uitziende speelgoed- en luchtdrukwapens, stroomstootwapens en zelfverdedigingswapens. Wilt u wapens bezitten of erin handelen? Dan hebt u een wapenvergunningExternal link (erkenning, consent, verlof of ontheffing) nodig.

Vraagt u een wapenvergunning aan?

  • U moet uw verzoek in persoon indienen.
  • U moet zelf aanwezig zijn bij de controle van opslagmogelijkheden voor wapens in uw huis of bedrijf.
  • U moet meewerken aan een onderzoek naar uw geestelijke gesteldheid.
  • U moet 3 referenten aangeven.

Op basis van alle informatie beslist de korpschef van de politie of u een vergunning krijgt.

Erkenning

Voor het bedrijfsmatig hanteren van wapens (bijvoorbeeld verkoop, verhuur of reparatie) hebt u een erkenning nodig. Deze vraagt u aan bij de korpschef van de politie in uw buurtExternal link.

Voor het invoeren, uitvoeren of doorvoeren van wapens hebt u een consent nodig. Een consent vraagt u aanExternal link bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).

Verlof

Voor het vervoeren van een wapen hebt u een verlof nodig. Een verlof tot vervoer vraagt u aan bij de korpschef van de politie in uw buurtExternal link.

Ontheffing

Een ontheffing is een individuele uitzondering op een wettelijk verbod. Een ontheffing vraagt u aan bij Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V).

Biologische wapens

Biologische wapens zijn in Nederland verboden. Geen enkele onderneming mag biologische wapens ontwikkelen, produceren, in voorraad hebben, kopen of bezitten.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenboxExternal link kunt u de vergunning wapens en munitie digitaal aanvragen bij Politie Nederland, Justis of de CDIU. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven