Eén antwoord van de overheid

Vuurwerk opslaan, vervoeren, verkopen of afsteken

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Er gelden regels voor het opslaan, het vervoeren, het verkopen en het afsteken van consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk.

Wilt u vuurwerk opslaan?

  • Gaat u minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Dan moet u een melding milieubeheerExternal link doen op grond van het Vuurwerkbesluit. Dit doet u bij de gemeente waar u het vuurwerk wilt opslaan. De melding doet u schriftelijk, ten minste 4 weken van tevoren.
  • Gaat u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Dan hebt u een omgevingsvergunning voor milieu nodig. U moet ook een actief veiligheidsbeleid voeren. Afhankelijk van de situatie hebt u ook een omgevingsvergunningExternal link nodig voor de bouw van uw opslagruimte of voor het brandveilig gebruiken van uw pand.
  • Gaat u meer dan 200.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Dan moet u een veiligheidsrapport opstellen.
  • Gaat u professioneel vuurwerk opslaan? Dan hebt u altijd een omgevingsvergunning voor milieu nodig.

Met behulp van de Activiteitenbesluit Internet ModuleExternal link (AIM) kunt u nagaan welke verplichtingen voor uw bedrijf gelden.

Bewijs van aansprakelijkheidsdekking bij opslag

Beheert u een ruimte waar u professioneel vuurwerk, al dan niet tegelijk met consumentenvuurwerk, opslaat of bewerkt? Dan moet u een voldoende gedekte aansprakelijkheidsverzekering hebben. U dient een schriftelijk bewijs van deze verzekering in bij de provincie.

Wilt u vuurwerk vervoeren?

U mag alleen vuurwerk vervoeren als de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de classificatiecode van het vuurwerk heeft geautoriseerdExternal link. Daarvoor moet:

  • de classificatie van de fabrikant overeenkomen met de classificatie op de ADR-lijst;
  • TNO de juistheid van de classificatie bevestigen of een classificatie toebedelen na een test.

Invoer, uitvoer en terbeschikkingstelling van vuurwerk moet u altijd melden bij ILTExternal link.

Wilt u consumentenvuurwerk verkopen?

U mag alleen vuurwerk verkopen tijdens 3 aangewezen dagen vlak voor de jaarwisseling. Hiervoor hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Per levering mag u niet meer dan 25 kilo vuurwerk verkopen. In de verkoopruimte mag u maximaal 500 kilo vuurwerk hebben liggen.

U mag zogenaamde babypijltjes niet meer verkopen aan particulieren. Ook Romeinse kaarsen met een diameter kleiner dan 8 mm mag u niet meer verkopen.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan vuurwerk, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is het vuurwerk al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallenExternal link verbieden.

Wilt u professioneel vuurwerk afsteken?

Professioneel vuurwerk (evenementen- en theatervuurwerk) is zwaarder dan consumentenvuurwerk. Wilt u professioneel vuurwerk afsteken tijdens een vuurwerkshow of evenement? Daarvoor gelden verschillende eisen. Alleen gecertificeerde deskundigenExternal link mogen professioneel vuurwerk afsteken. U moet een bedrijfsvergunning (toepassingsvergunning) hebben. Deze vraagt u aan bij de OmgevingsdienstExternal link in uw regio.

Ook hebt u een ontbrandingstoestemming van de provincie nodig. De provincie stelt eisen aan blusmiddelen, veiligheidsafstanden, verpakkingen, vervoer en vuurwerk dat niet is afgegaan. Steekt u minder dan 20 kilo theatervuurwerk of minder dan 200 kilo consumentenvuurwerk af? Dan is een ontbrandingsmelding bij de provincie voldoende.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de ontbrandingstoestemming digitaal aanvragen met de berichtenboxExternal link. Dat geldt ook voor de ontbrandingsmelding en het bewijs van aansprakelijkheidsdekking bij opslag. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven