Eén antwoord van de overheid

Vuurwerk opslaan, vervoeren, verkopen of afsteken

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Er gelden regels voor het opslaan, het vervoeren, het verkopen en het afsteken van consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk.

Wilt u vuurwerk opslaan?

  • Gaat u minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Dan moet u een melding milieubeheerExternal link doen op grond van het Vuurwerkbesluit. Dit doet u bij de gemeente waar u het vuurwerk wilt opslaan. De melding doet u schriftelijk, ten minste 4 weken van tevoren.
  • Gaat u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Dan hebt u een omgevingsvergunning voor milieu nodig. U moet ook een actief veiligheidsbeleid voeren. Afhankelijk van de situatie hebt u ook een omgevingsvergunningExternal link nodig voor de bouw van uw opslagruimte of voor het brandveilig gebruiken van uw pand.
  • Gaat u meer dan 200.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Dan moet u een veiligheidsrapport opstellen.
  • Gaat u professioneel vuurwerk opslaan? Dan hebt u altijd een omgevingsvergunning voor milieu nodig.

Met behulp van de Activiteitenbesluit Internet ModuleExternal link (AIM) kunt u nagaan welke verplichtingen voor uw bedrijf gelden.

Bewijs van aansprakelijkheidsdekking bij opslag

Beheert u een ruimte waar u professioneel vuurwerk, al dan niet tegelijk met consumentenvuurwerk, opslaat of bewerkt? Dan moet u een voldoende gedekte aansprakelijkheidsverzekering hebben. U dient een schriftelijk bewijs van deze verzekering in bij de provincie.

Wilt u vuurwerk vervoeren?

U mag alleen vuurwerk vervoeren als de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de classificatiecode van het vuurwerk heeft geautoriseerdExternal link. Daarvoor moet:

  • de classificatie van de fabrikant overeenkomen met de classificatie op de ADR-lijst;
  • TNO de juistheid van de classificatie bevestigen of een classificatie toebedelen na een test.

Invoer, uitvoer en terbeschikkingstelling van vuurwerk moet u altijd melden bij ILTExternal link.

Wilt u consumentenvuurwerk verkopen?

U mag alleen vuurwerk verkopen tijdens 3 aangewezen dagen vlak voor de jaarwisseling. Hiervoor hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Per levering mag u niet meer dan 25 kilo vuurwerk verkopen. In de verkoopruimte mag u maximaal 500 kilo vuurwerk hebben liggen.

U mag zogenaamde babypijltjes niet meer verkopen aan particulieren. Ook Romeinse kaarsen met een diameter kleiner dan 8 mm mag u niet meer verkopen.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan vuurwerk, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is het vuurwerk al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallenExternal link verbieden.

Wilt u professioneel vuurwerk afsteken?

Professioneel vuurwerk (evenementen- en theatervuurwerk) is zwaarder dan consumentenvuurwerk. Wilt u professioneel vuurwerk afsteken tijdens een vuurwerkshow of evenement? Daarvoor gelden verschillende eisen. Alleen gecertificeerde deskundigenExternal link mogen professioneel vuurwerk afsteken. U moet een bedrijfsvergunning (toepassingsvergunning) hebben. Deze vraagt u aan bij de OmgevingsdienstExternal link in uw regio.

Ook hebt u een ontbrandingstoestemming van de provincie nodig. De provincie stelt eisen aan blusmiddelen, veiligheidsafstanden, verpakkingen, vervoer en vuurwerk dat niet is afgegaan. Steekt u minder dan 20 kilo theatervuurwerk of minder dan 200 kilo consumentenvuurwerk af? Dan is een ontbrandingsmelding bij de provincie voldoende.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de ontbrandingstoestemming digitaal aanvragen met de berichtenboxExternal link. Dat geldt ook voor de ontbrandingsmelding en het bewijs van aansprakelijkheidsdekking bij opslag. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven