Eén antwoord van de overheid

Vloeistofdichte en vloeistofkerende vloer aanleggen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Voert u bodembedreigende activiteiten uit? Dan moet u bodembeschermende voorzieningen en maatregelen treffen. Dat voorkomt dat vervuilende vloeistoffen in de bodem of het grondwater terecht komen. Mogelijk moet u een vloeistofdichte of vloeistofkerende vloer hebben. Met de Wegwijzer vloerenExternal link van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) kunt u bepalen of u een vloeistofdichte of vloeistofkerende vloer nodig hebt.

Vloeistofdichte vloer aanleggen en keuren

Hebt u een vloeistofdichte vloer aangelegd? Dan moet een onafhankelijke geaccrediteerde inspecteur de vloer keuren. De inspecteur moet voldoen aan de eisen uit Aanbeveling 44 van het Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR). Bij goedkeuring krijgt u een certificaat. Dit certificaat is 6 jaar geldig. Jaarlijks moet u uw vloer zelf controlerenExternal link op gebreken en scheuren. Op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving vindt u een overzicht van inspectiebedrijvenExternal link die erkend zijn voor de keuring van vloeistofdichte vloeren.

Incidentenmanagement vloeistofkerende vloer

Hebt u een vloeistofkerende vloer? Dan moet u de vrijgekomen stoffen opruimen voordat deze in de bodem terecht kunnen komen. U voert zelf de beheersmaatregelen, toezicht en inspectie uit. Dit heet incidentenmanagement.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven