Eén antwoord van de overheid

Vis aanlanden, lossen, verhandelen en vervoeren

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als visserijbedrijf of ondernemer in de vishandel moet u zich aan verschillende regelsExternal link houden. Er zijn regels voor het aanlanden, lossen en vervoeren van vis, voor koop en verkoop vanaf een vaartuig. Ook zijn er regels voor visafslagen.

Vis aanlanden en lossen

Wilt u vis aanlandenExternal link? Dan moet u dat ten minste 4 uur van tevoren melden. Dit doet u bij de meldkamer AID van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Voor het lossen van vis hebt u toestemming van de NVWA nodig.

Aanlandplicht

U bent verplicht om alle vis waarvoor vangstbeperkingen geldt, aan land te brengen. U mag bijvangsten niet meer overboord zetten. De aanlandplicht wordt per 2015 in fasen ingevoerdExternal link.

Visafslag

Bent u bemiddelaar bij het veilen van vis? Dan moet u de registratienummers en nationaliteit van de vaartuigen vermelden. Is de visserij in span uitgevoerd, dan vermeldt u de nummers van beide vaartuigen. U houdt een registratie bij van alle vis die u verhandelt.

Binnen 48 uur na verkoop van de aangevoerde vis levert u een digitaal verkoopdocument in bij de NVWA. U kunt dit document ook in een vangstopgavebus stoppen. De meeste documenten, registraties en formulieren moet u 3 jaar bewaren.

Koop

Hebt u vis gekocht, maar niet via de visafslag? Dan moet u dit melden bij de NVWA of bij een vangstopgavebus. Daarna mag u de vis ontvangen en vervoeren.

Voor bepaalde vissoorten geldt een minimumvismaat. Hebt u een ondermaatse vissoort? Dan moet u de herkomst daarvan kunnen aantonen. In sommige gevallen moet u als koper de vis (laten) wegen. Bijvoorbeeld bij kabeljauw, verse haring, makreel of horsmakreel. Degene die weegt, houdt hiervan een weeglogboek bij. Dit bewaart u 6 jaar. Voor de meeste andere documenten, registraties en formulieren geldt een bewaartijd van 3 jaar.

Verkoop vanaf vaartuig

Verkoopt u vis vanaf een vaartuig? Dan mag u alleen verkopen aan geregistreerde kopers of in geregistreerde afslagen.

Vervoer

Vervoert u niet verwerkte vis in Nederland? Dan moet u totaan de eerste verkoop een aantal documenten hebben, zoals een vervoersdocument. De documenten bewaart u 3 jaar.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven