Eén antwoord van de overheid

Verzekerde zorg door zzp'ers

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Bent u zelfstandig verzorgende of verpleegkundige? En wilt u uw klanten (via de Wlz of de Wmo) verzekerde zorgExternal link aan huis bieden? Dat kan op verschillende manieren:

Wilt u als zzp'er meer zekerheidExternal link dat u als zelfstandig ondernemer wordt aangemerkt? Dan kunt u werken met een modelovereenkomst. Brancheorganisaties in de zorgsector stellen deze op, en de Belastingdienst en het ministerie van VWS keuren deze goed. Er is een goedgekeurde modelovereenkomstExternal link voor zzp'ers die thuiszorg verlenen in opdracht van een zorginstelling.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven