Eén antwoord van de overheid

Verzekerde zorg door zzp'ers

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Bent u zelfstandig verzorgende of verpleegkundige? En wilt u uw klanten (via de Wlz of de Wmo) verzekerde zorg aan huis bieden? Dat kan op verschillende manieren:

  • U kunt uw diensten aanbieden via een zorgaanbieder. Dit is een toegelaten instelling zoals een thuiszorgorganisatie, zorginstelling of bemiddelingsbureau.
  • U kunt zelf een overeenkomst sluiten met een zorgkantoor. U kunt hiervoor een modelovereenkomst gebruiken. De verzorging, verpleging of begeleiding van uw klanten is dan verzekerd.
  • U werkt rechtstreeks voor een particulier, die u betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb).

Wilt u als zzp'er meer zekerheid dat u als zelfstandig ondernemer wordt aangemerkt? Dan kunt u werken met een modelovereenkomst. Brancheorganisaties in de zorgsector stellen deze op, en de Belastingdienst en het ministerie van VWS keuren deze goed. Er is een goedgekeurde modelovereenkomst voor zzp'ers die thuiszorg verlenen in opdracht van een zorginstelling.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven