Eén antwoord van de overheid

Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen (VOG RP) aanvragen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Soms moet u bewijzen dat uw onderneming, of werknemers op sleutelposities, geen strafbare feiten gepleegd hebben. Dat doet u met de Verklaring Omtrent het Gedrag RechtspersonenExternal link (VOG RP). Met de VOG RP toont u de integriteit van uw rechtspersoon aan. U hebt deze nodig als u een contract wilt sluiten, of als u lid wilt worden van een brancheorganisatie.

Hoe vraagt u de VOG RP aan?

U wijst een vertegenwoordiger aanExternal link. Deze dient de aanvraag voor de VOG RP in bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Dit is onderdeel van Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Binnen 8 weken geeft de COVOG de VOG RP af.

VOG voor zzp'er

Als zelfstandige zonder personeel (zzp) vraagt u de VOG voor particulierenExternal link aan.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Als u voor een procedure die onder de Dienstenwet valtExternal link een VOG RP moet aanvragen bij Justis, kunt u dit digitaal doen met de berichtenboxExternal link. Dit is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven