Eén antwoord van de overheid

Verklaring gezamenlijk vervoer aanvragen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Hebt u een vennootschap onder firma (v.o.f.) in het busvervoer of taxivervoer? En wilt u een ondernemersvergunning voor taxivervoerExternal link of een communautaire vergunning voor busvervoerExternal link aanvragen? Dan hebt u een verklaring gezamenlijk vervoer nodig. Daarmee verklaart u dat de vennoten het taxibedrijf of het busbedrijf voor gezamenlijke rekening en risico leiden.

Verklaring gezamenlijk vervoer aanvragen

De verklaring gezamenlijk vervoer vindt u op de website van Kiwa Register. U stuurt het formulier verklaring gezamenlijk vervoerExternal link (pdf) mee met uw aanvraag voor de ondernemersvergunning of communautaire vergunning.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven