Eén antwoord van de overheid

Verkeerslichten

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Verkeerslichten moeten voldoen aan de regels uit de Regeling verkeerslichten. In deze regeling staan voorschriften op het gebied van toepassing, inrichting, plaatsing, kleur, afmeting en materiaal van verkeerslichten.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan verkeerslichten, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een verkeerslicht al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallenExternal link verbieden.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

14 088