Eén antwoord van de overheid

Vergunning, reisblad of attest voor busvervoer

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Verzorgt u (inter)nationaal busvervoer of busvervoer voor eigen rekening? Dan hebt u in bepaalde gevallen een vergunning, een attest of een reisblad nodig van Kiwa Register.

Communautaire vergunning

Levert u nationaal of internationaal busvervoer binnen de Europese Economische Ruimte (EER)External link? Dan hebt u een communautaire vergunningExternal link nodig. Per bus moet u een gewaarmerkt afschrift hebben.

Vergunning voor internationaal geregeld vervoer

Verzorgt u per bus geregeld vervoer buiten de EU? Dan moet u een vergunning internationaal geregeld vervoerExternal link hebben. Geregeld vervoer is personenvervoer met een vaste regelmaat en langs een vaste route. Op vaste stopplaatsen mogen reizigers in- en uitstappen.

Reisbladen voor ongeregeld vervoer

Verzorgt u ongeregeld vervoer naar landen buiten Nederland? Dan moet u een reisbladenboekExternal link hebben. Een reisblad bevat informatie over reisbestemming, route en het aantal passagiers. Voor het begin van de reis moet u het ingevulde reisblad in de bus hebben.

Attest grensoverschrijdend eigen vervoer

Vervoert u voor eigen rekening personen per autobus of touringcar naar EU/EER-landen? Dan hebt u een attest eigen vervoerExternal link nodig. Eigen vervoer is vervoer zonder commercieel doel. Voor binnenlands eigen busvervoer hebt u geen attest of vergunning nodig.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven