Eén antwoord van de overheid

Vergunning winningsafval opslaan

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Om winningsafval op te slaan hebt u een vergunning van de gemeente of provincie nodig. U moet een winningsafvalbeheersplan opstellen. In het winningsafvalbeheersplan staan de maatregelen die u treft om:

  • schade te voorkomen of te beperken;
  • de toepassing van winningsafvalstoffen te bevorderen;
  • de veilige opslag van afvalstoffen te waarborgen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven