Eén antwoord van de overheid

Vergunning openbare weg afsluiten

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap

Wilt u een weg afsluiten om werkzaamheden uit te voeren? Wilt u een evenementExternal link of een wedstrijd op de weg houden? Dan heeft u een vergunning of ontheffing van de gemeente of provincie nodig. Als de veiligheid dit toelaat, is melding bij de gemeente soms voldoende.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u deze vergunningen digitaal aanvragen met de berichtenboxExternal link: ontheffing wedstrijden op de weg; ontheffing Wegenverkeerswet 1994; Voertuigreglement en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens; vergunning gebruik van de provinciale weg. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven