Eén antwoord van de overheid

Vergunning biotechnologie bij dieren

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Past u biotechnologische technieken toe op dieren of op embryo's van dieren? En zijn die niet bestemd voor biomedische doeleinden, maar bijvoorbeeld voor voedselproductie? Dan hebt u een vergunning nodig van de minister van Economische Zaken (EZ). U kunt de vergunning aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Past u biotechnologische technieken toe bij dieren voor biomedisch onderzoek? Dan hoeft u geen vergunning te hebben.

Welke vergunningen hebt u nog meer nodig?

Wilt u genetisch gemodificeerde dieren maken, vermeerderen, houden of vervoeren? Dan hebt u ook een GGO-vergunning nodig van de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM). Wilt u dierproeven doen met gewervelde dieren? Dan hebt u ook een vergunning nodig van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de vergunning biotechnologie bij dieren digitaal aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven