Eén antwoord van de overheid

Vergunning aanvragen voor een speelautomaat of speelautomatenhal

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Wij hebben bij uw gemeente, provincie of waterschap geen informatie gevonden over dit onderwerp.

Wilt u in uw horecaonderneming een speelautomat plaatsen? Dan hebt u mogelijk 2 vergunningenExternal link nodig: een exploitatievergunning van de Kansspelautoriteit en een aanwezigheidsvergunning van de gemeente. Voor het exploiteren van een speelautomatenhal hebt u ook een vergunning van de gemeente nodig. In de modeltoelatingExternal link staat welke speelautomaat u mag opstellen.

Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

Er zijn 2 soorten speelautomaten: kansspelautomaten en behendigheidsautomatenExternal link. Voor het plaatsen van een kansspelautomaat in een horecaonderneming is een aanwezigheidsvergunning van de gemeente verplicht, voor een behendigheidsautomaat niet. Bij het toekennen van de aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten wordt onderscheid gemaakt tussen het plaatsen in hoog- en laagdrempelige horecaondernemingen. Voor iedere andere locatie of vestiging van uw horecaonderneming hebt u een aparte vergunning nodig.

Wijzigingen melden

Tussentijdse veranderingen, bijvoorbeeld in de exploitatie of in het aantal kansspelautomaten, moet u schriftelijk melden bij de gemeente. Het kan zijn dat u een nieuwe vergunning moet aanvragen of uw vergunning moet laten wijzigen.

Exploitatievergunning speelautomaten

Als u speelautomaten bedrijfsmatig wilt gebruiken of aan een ander in gebruik wilt geven, moet u een exploitatievergunning aanvragenExternal link bij de Kansspelautoriteit. Aan de vergunning zijn eisen verbonden over de inrichting van uw bedrijf en het gedrag van de aanvrager, beheerder en bedrijfsleider. Als vergunninghouder moet u jaarlijks de adressen van de horecalocaties waar u speelautomaten hebt opgesteld en het totaal aantal opgestelde automaten aan de Kansspelautoriteit sturen.

Vergunning speelautomatenhal

Als u een speelautomatenhal wilt exploiteren, hebt u een vergunning speelautomatenhal nodig van de gemeente. Deze vergunning bestaat uit de exploitatievergunning speelautomaten en de aanwezigheidsvergunning speelautomaten. Beide vergunningen kunt u vaak met één formulier aanvragen. De meeste gemeenten hanteren een maximumaantal speelhallen. Informatie over vestigingseisen en het maximum aantal hallen vindt u in de Algemene Plaatselijke VerordeningExternal link (APV) van uw gemeente.

Opleiding

Als beheerder of bedrijfsleider van een speelautomatenhal moet u beschikken over een Wettelijk Bewijsstuk. Het Wettelijk Bewijsstuk krijgt u als u een cursus kansspelproblematiek niveau 2 met goed gevolg hebt afgelegd. Voor uw personeel is een cursus kansspelproblematiek niveau 1 voldoende. Voor beide geldt dat u de cursus binnen 1 jaar na de datum van indiensttreding afgerond hebt.

Betaalmogelijkheden speelautomaten

In uw horecaonderneming of speelhal mogen klanten betalen met muntgeld of papiergeld tot € 50. In speelhallen kunt u ook gebruikmaken van een elektronisch betaalsysteem (cashless play). Uw klanten hebben dan een chip- of smartcard. Hiermee bedienen zij de speelautomaten. U hebt hiervoor een ontheffing nodig. Deze vraagt u aanExternal link bij de Kansspelautoriteit.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenboxExternal link kunt u de exploitatievergunning digitaal aanvragen bij de Kansspelautoriteit. De aanwezigheidsvergunning en de vergunning speelautomatenhal kunt u met de berichtenbox aanvragen bij de gemeente. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven